Data Anggota Keluarga


No Keluarga Sektor Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Jenis Kelamin Status Keluarga
1 Sahala T. Hutagalung/ Siti Horasma Tinambunan 5 / Ulaon Ni Apostel Obahtiar Hutagalung 2002-04-01 o Laki-Laki Anak
2 Sahala T. Hutagalung/ Siti Horasma Tinambunan 5 / Ulaon Ni Apostel Siti Horasma Tinambunan 1991-09-19 o Perempuan Ibu
3 Sahala T. Hutagalung/ Siti Horasma Tinambunan 5 / Ulaon Ni Apostel Sahala T. Hutagalung 1983-03-13 o Laki-Laki Ayah