Kegiatan HARIAN


No Nama Tanggal Lokasi Keterangan
1 VIA DOLOROSA 2023-04-07 Gereja Di ari Jumat 7 April dipatupa hurianta do marsipanganon dung mulak kebaktian Jumat Agung (pukul 12.30 WIB). Laos diuduti tu kegiatan ni RNHKBP patupahon Jalan Salib. Pinangidohon ma tu hita asa tatumpahi ma patupahon sipanganon marhite na mangalehon telur, ikan teri, boras manang donasi. Diboan ma i di tingki partangiangan Passion tu gareja
2 JUMAT AGUNG 2023-04-07 Gereja Di ari Jumat, 7 April tapatupa do ibadah Parningotan Ari Hamamate ni Tuhanta Jesus Kristus (Jumat Agung). Tapatupa kebaktian i di 2 (dua) sessi, pukul 08.00 WIB dohot Pukul 10.15 WIB
3 PARTANGIANGAN PASSION 2023-04-05 Gereja Di ari Rabu, Kamis 5-6 April dipatupa do Partangiangan Passion di hurianta (sude sektor) masuk pukul 20.00 WIB. Na markoor di ari Rabu i ma sektor III (Lukas) dohot Sektor IX (Efesus), jala di ari Kamis i ma sektor II (Markus) dohot sektor VI (Roma)