Data Anggota Keluarga


No Keluarga Sektor Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Jenis Kelamin Status Keluarga
1 M. Sianipar/C. Br. Ompusunggu 8 / Galatia Chariye Roberkat Sianipar 2020-05-11 o Laki-Laki Anak
2 M. Sianipar/C. Br. Ompusunggu 8 / Galatia Kesya Betricia br. Sianipar 2018-01-05 o Perempuan Anak
3 M. Sianipar/C. Br. Ompusunggu 8 / Galatia Keziya Zipora br. Sianipar 2016-02-29 9 Perempuan Anak
4 M. Sianipar/C. Br. Ompusunggu 8 / Galatia Christian R.A Sianipar 2013-08-17 o Laki-Laki Anak
5 M. Sianipar/C. Br. Ompusunggu 8 / Galatia Chanti br. Ompusunggu 1987-12-06 0 Perempuan Ibu
6 M. Sianipar/C. Br. Ompusunggu 8 / Galatia Marojahan Sianipar 1986-09-19 i Laki-Laki Ayah